Reading

Wat is een reading?
Hoe werkt het?
Wat kan het doen?
Wat doe ik?

Wat is een reading?

Bij een reading is geen fysiek contact nodig.
Je kan bij het dier in de buurt zijn, op 100 meter afstand of 20.000 km van elkaar verwijderd zijn, voor het doen van een reading maakt het geen verschil.
Tijdens een reading word er op een heel ander niveau contact gemaakt dan het tastbare, het fysieke.

Hoe werkt het?

Wanneer ik een reading doe maak ik contact met het dier, meestal via een foto.
Met een foto, de naam van het dier, de leeftijd en het geslacht maak ik contact met het juiste dier. Ik maak contact met de juiste Minoes, Fikkie of Bram

Via dit contact kan ik voelen, zien, weten waarom het dier zich gedraagt zoals het zich gedraagt, kan ik het dier iets uitleggen en kan ik het dier advies geven.
Na afloop bespreek ik de informatie die ik van het dier ontvangen heb met jou in een online gesprek. Dit gesprek word opgenomen en de opname krijg je toegestuurd. Tijdens deze bespreking kunnen de vragen die n.a.v. deze informatie omhoog komen direct gesteld worden aan het dier..

Wat kan een reading doen?

Door met het dier “in gesprek” te gaan, uitleg te geven en te luisteren kan er van alles veranderen. Het is niet zo dat wanneer ik het dier vertel dat bepaald gedrag niet gewenst is dat hij daar dan naar zal luisteren en het gedrag niet meer zal laten zien.
Zo simpel is een dier niet…het is een zelfstandig wezen met een reden voor het gedrag dat hij laat zien.
Wanneer de reden helder is de kans groot dat het gedrag kan gaan veranderen.

Voorbeeld
Het heeft geen zin om de kat, die naast de bak plast, te vertellen: “Dat mag je niet meer doen. Foei!”.
Of de hond, die maar blijft blaffen, vertellen dat het nu echt over moet zijn!
Hier kan een dier niks mee en zal dus ook niet “gehoorzamen”.
Daarbij laat het dier het gedrag niet voor niks zien. Wanneer we de reden weten achter het gedrag is er een opening om dit te veranderen.

Een reading kan om meerdere redenen ingezet worden.

Bij ongewenst/onbegrepen gedrag:
Een kijkje geven achter het gedrag van een dier.
De reden waarom het dier doet zoals hij doet.
Indien mogelijk de oorzaak weg nemen waardoor het gedrag positief kan veranderen.

Bij uitleg van een situatie:
Er staat iets te gebeuren (of is al gebeurt) dat stress/angst bij het dier kan veroorzaken omdat hij niet snapt wat en waarom het gebeurt (verhuizing/pension/scheiding/dokter etc etc)
In deze gevallen kan ik het dier uitleggen wat er gebeurt, gaat gebeuren of gebeurt is waardoor het dier stress of angst ervaart.
Doordat het dier gaat snappen wat er aan de hand is zal er minder stress of angst ervaren worden.
Indien nodig zal ik het dier ook direct de rustgevende healing sturen die het nodig heeft.

Een algemene vraag aan het dier:
Een antwoord op een vraag of meer dan dat.
Bij elke reading laat ik eerst het dier zelf aan het woord.

Wat doe ik?

Ik stem mij af op de foto van het dier. Maak contact met het dier en leg uit wie ik ben en waarom ik contact maak met het dier.

Mijn eerste vraag aan het dier is of het iets wil vertellen of nodig heeft.
Ik luister naar het dier zonder oordeel. Elke reading is uniek, net zoals elk dier en mens uniek is. Daarom is een reading ook altijd weer een bijzondere ervaring.

Dieren kunnen vaak heel goed aangeven wat er aan de hand is.
Dit kan soms heel iets heel anders zijn dan wij denken. Een reading kan duidelijkheid geven op zowel psychisch als fysiek vlak.

Let op:
Heeft je dier medische zorg nodig? Is hij ziek?  Bezoek een dierenarts!
Mijn diensten zijn nooit een vervanging van een dierenarts, hooguit een energetische aanvulling erop!

Disclaimer: 
Mijn intentie is ten alle tijden liefdevol en voor het hoogste goed van het dier.
Ik kan dan ook nooit of te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag of veranderingen daarin van het dier tijdens of na een reading. Evenals voor medische problemen of andere onvoorziene gebeurtenissen tijdens of na een reading.