Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en die van de dieren.
Door jou aan ons toevertrouwde gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en/of verkocht!

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

MirjamGout.nl www.mirjamgout.nl
April 2018

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

MirjamGout.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet


OVER ONS

MirjamGout.nl wordt beheerd door Mirjam Veldhuizen-Gout

Mijn gegevens zijn:
MirjamGout.nl
7936 Szentlászló
Zöcsketelep 22
Baranya Hongarije

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt aangemeld voor een gratis groepshealing en/of reading een contactformulier hebt ingevuld, een download hebt aangevraagd, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats

En de gegevens van jouw huisdier(en):

 • Naam
 • Leeftijd en/of geboorte datum
 • Soort
 • Geslacht
 • Foto’s *

* De verstrekte foto’s zullen ook niet worden gebruikt door mirjamgout nl zonder dat daarvoor nadrukkelijk toestemming gevraagd is aan, en gegeven is door, de verstrekker van de foto.
Ook zullen wij nooit aan derden de door jouw geleverde foto’s verstrekken en/of verkopen!

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van de nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contactformulieren binnengekomen zijn.
 • Je voornaam, e-mailadres en eventueel adres en telefoonnummer die je invult op het contactformulier, worden gebruikt om een advies te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in ActiveCampaign en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.

JOUW GEGEVENS OP MIRJAMGOUT.NL

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, je hebt aangemeld voor een gratis groepshealing of reading, een contactformulier hebt ingevuld, een download hebt aangevraagd, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign.
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

Daarnaast kunnen wij de gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis dienst, delen met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Cookies waar wij o.a. gebruik van maken zijn bijvoorbeeld sitetracking van ActiveCampaign en de facebook pixel

 

LINKS

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten mirjamgout.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@mirjamgout.nl

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.