Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Mirjam Gout
mirjamgout.nl

7936 Szentlászló
Zöcsketelep 22

Begrippen

Mirjam Gout, hierna te noemen MG levert diensten op het gebied van reading, healing, advies en begeleiding

Opdrachtgever: hiermee wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan MG heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

Klant of client: dit is de persoon of personen (samen met 1 of meer huisdieren) ten behoeven van wie MG haar diensten verleent.

Dienst(en): hiermee worden alle mogelijkheden die mirjamgout.nl aanbied bedoeld. Zoals o.a. reading, (groeps)healing, (coaching)trajecten, online cursussen, workshops enz.
Bij een aantal van deze diensten staat het dier of de dieren van de cliënt centraal, bij andere diensten de cliënt zelf.

1. Algemeen

1.1 Mirjam Gout van mirjamgout.nl is reader/healer en is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Mirjam is GEEN arts, stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

1.2 Energetisch behandelaars/therapeuten nemen nooit de plaats in van bijvoorbeeld dierenartsen/artsen, fysiotherapeuten etc. en zijn dan ook geen vervanging voor de gezondheidszorg voor dieren danwel voor mensen.
Een consult garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van het dier noch de mens..

1.3 Ieder persoon blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die MG als reader/healer ontvangt of de adviezen die zij geeft als coach en doorgeeft aan de cliënt.

1.4 Noch mirjamgout.nl noch MG is op enige wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt na een consult met de opgedane informatie en kennis doet.

1.5 MG is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering of genezing of welke andere verandering er dan ook optreed tijdens of na het leveren van een dienst.
Cliënt is volledig verantwoordelijk voor het dier en de eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.

1.6 MG garandeert niet dat met het volgen van een reading, (groeps)healing of welke dienst dan ook het beoogde resultaat zal worden bereikt.

1.7 De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes van een sessie/workshop is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.

2. Aanmelden

2.1 Aanmelden voor een sessie/workshop kan via de aanmeldingsformulieren op www.mirjamgout.nl, via een mail naar [email protected] of d.m.v. persoonlijke berichten/ messenger berichten via de social media platformen zoals de persoonlijke profielen van MG en de pagina’s die gelinked zijn aan mirjamgout.nl zoals Bewust zijn van Dieren op facebook en Instagram.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door de aanmelding die, via één van in 2.1 genoemde mogelijkheden, gedaan is en waarbij de gegevens voor de aanvraag via een ingevuld aanmeldingsformulier via de website is toegestuurd aan MG, dan wel via een e-mail of schriftelijk via de post.

2.3 Aanmelden voor huisdieren kan alleen gedaan worden door de eigenaar/verzorger van het dier óf met schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of verzorger van het dier door een derde.

3. Betaling

3.1 Betalingen dienen via een rechtstreekse overboeking op de rekening van M. Gout gedaan te worden (zie 3.7), via Ideal in de webshop of contant tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijden voor aanvang van een consult op rekening van MG te zijn bij geschreven o.v.v. het factuurnummer en uw naam, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

3.2  Facturen voor programma’s en workshops dienen binnen 7 dagen voldaan te zijn. Geschiedt de opgave binnen 7 dagen voor de aanvang van desbetreffende dienst dan zal zo spoedig mogelijk betaald dienen te worden, en in ieder geval voor aanvang bij geschreven dienen te zijn op de rekening van MG. Tenzij anders overeengekomen.

3.3 Wanneer niet aan de betalingstermijn is voldaan zal een herinnering gestuurd worden welke binnen 5 dagen betaald dient te worden maar in ieder geval voor aanvang bij geschreven dienen te zijn op de rekening van MG. Tenzij anders overeengekomen.

3.4 Wanneer mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken in termijnen te betalen is de cliënt die de dienst afneemt en in termijnen betaald verplicht om alle termijnen te betalen, inclusief eventuele extra administratieve kosten, ook wanneer er door cliënt eerder wordt gestopt met het traject.

3.5 Indien een sessie/workshop of andere dienst wegens onvoorziene omstandigheden vanuit MG geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever/cliënt verrichte betaling gerestitueerd.

3.6 De prijzen zijn in euro’s tenzij anders overeengekomen

3.7 IBAN: NL49ABNA0973343753 t.n.v. M. Gout

4. Digitale producten, trainingen en downloads

4.1 Digitale producten / trainingen / downloads worden niet verkocht aan eindgebruikers ongeacht het gebruik van de termen als “koop”, “verkoop”, äanschaf”, “bestel” etc. Uw sublicientie op digitale producten / trainingen / downloads is non-exclusief, niet overdraagbaar, niet sub-licenseerbaar en beperkt.

5. Annuleringsvoorwaarden 

5.1 Het is niet mogelijk om een consult voor een healing of reading op afstand te annuleren.

5.2 Annuleert u binnen 24 uur voor een live sessie in de praktijk, dan betaald u het volledige bedrag. Voor die tijd annuleren is kosteloos.

5.3 Annuleert u meer dan 21 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma, dan krijgt u het bedrag minus €20,- administratie kosten terug

5.4 Annuleert u 21 – 14 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma, dan krijgt u 50% van het bedrag minus € 20,- adminstratie kosten terug

5.5 Annuleert u minder dan 14 dagen voor de aanvang van de workshop, het traject of het programma, dan vindt er geen restitutie plaats.

5.6 Er worden geen annulerings- en administratiekosten berekend wanneer u  voor een plaatsvervanger zorgt. U regelt in dit geval zelf de betaling met die persoon.

5.7 Opzeggingstermijn gaat teruggerekend in vanaf de startdatum van de workshop, het traject of het programma.

5.8 Opzeggingen worden alleen via de mail geaccepteerd.